توضیحات کامل :

پاورپوینت بدیع (رشته ادبیات و زبان فارسی)

 

طرح درس

  • •          كلیات 
  • •          بدیع لفظی:
  • •          روش تسجیع، روش تجنیس، روش تكرار
  • •          بدیع معنوی:
  • •          روش تشبیه، روش تناسب، روش ایهام، شیوۀ فرعی تضمّن، شیوۀ فرعی اغفال، ترتیب كلام، روش تعلیل و توجیه

اهداف درس

  • آشنایی با مباحث بنیادی علم بدیع

جایگاه درس

  • درس بدیع از دروس پایه دوره كارشناسی زبان و ادبیات فارسی می باشد

كلیات و اصطلاحات

  • هدف كلی: آشنایی با اصطلاحات ضروری برای فهم مطالب فصل های بعدی، بطوری كه بتوان مورد مربوط به هر اصطلاح را در متن فارسی (به صورت كلمه یا جمله) تشخیص داد.