توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل خانه ی ویلایی “خانه ای از رف” از دفتر معماری آینه

 

امروزه در شهر نجف آباد، برای عابری که در آن راه می رود دو چیز بیشتر خودنمایی می کند ؛ طاقچه های فراوان در بدنه های شهر و درختان چناری برافراشته از درون خانه های قدیمی. در این روزها گذر، طاقچه ها از درون خانه های متروک و در بسته قدیمی که از نگاه ها پنهان بود، یکباره به بیرون سرک کشید...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت 
  • موقعیت
  • ویژگی های طراحی
  • بررسی نما
  • بررسی حجم
  • پلان طبقات
  • مقطع
  • نما
  • و....