توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل ویلای کوهسار ، علیرضا تغابنی

 

باتوجه به محدودیت های ساختاری استراتژی طراحی، دنبال کننده مسیری بود که از طریق آن اسکلت اولیه می توانست به یک حجم خالص که آن را در محدوده خود متمایز می کند تبدیل شود. کشش نما به سمت فضاهای باز و ستون نه تنها به نیازهای ساختاری پاسخ داده است بلکه به نماهای داخلی و خارجی کیفیت های فضایی نیز بخشیده است...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ویژگی های طراحی
  • بررسی فرم
  • بررسی نما
  • سیالت فضا
  • مقطع
  • و...