توضیحات کامل :

پاورپوینت تحلیل ساختمان اداری تجاری ولیعصر، استودیو ری را

 

این پروژه یک مجتمع اداری- تجاری درزمینی مستطیلی شکل است که تقریبا 15 متر بر خیابان ولی عصر بین خیابان فاطمی و زرتشت قرار دارد، در این طول این خیابان تعداد زیادی فروشگاه، دفترکار، رستوران و مجتمع فرهنگی قرار دارد. در همسایگی این پروژه 6 مجتمع تجاری در شمال و یکی در جنوب قرار دارد...

 

فهرست مطالب

این فایل شامل بخش های زیر است:

  • گروه طراحی
  • مساحت
  • موقعیت
  • ریزفضاها
  • ویژگی های طراحی
  • راهکارهای کاهش مصرف انرژی
  • بررسی نما
  • و...